Human Resource Education

Монгол улсын хүн амын ихэнх хувийг залуучууд эзэлж байгаагаас сүүлийн 5 жилийн хугацаанд 500,000 гаруй хүнээр өсөн нэмэгдсэн залуу орон юм

  • Хүний нөөцийн хөгжил ба боловсрол
  • Хүний нөөцийн хөгжил ба боловсрол
  • Хүний нөөцийн хөгжил ба боловсрол
Mission
Монгол улсын хүн амын ихэнх хувийг залуучууд эзэлж байгаагаас сүүлийн 5 жилийн хугацаанд 500,000 гаруй хүнээр өсөн нэмэгдсэн залуу улс юм. Хэдий тийм боловч 1,3 тэрбум хүн амтай БНХАУ, 140 сая хүн амтай ОХУ гэсэн 2 гүрний дунд орших Монгол улсын нийт хүн ам ердөө 3 сая.
Үндэсний эрх мэдлийг бэхжүүлэх зорилгоор иргэн бүрийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Үүний тулд боловсрол чухал юм.
Монгол улсад дотоодын их дээд сургууль, хилийн чанад дахь нэр хүндтэй их сургуулиудад суралцаж төгссөн чадварлаг залуус их боловч тэдэнд тохирсон ажлын байр дутмаг байна.
Approach
Чадварлаг хүний нөөцийн хөгжил нь бага насны боловсролоос эхэлдэг гэж үздэг. Тиймээс бид ЕБСургуулийн өмнөх насны хүүхдийн боловсрол сургалтанд анхааран ажиллаж байна.
Нөгөө талаас чадварлаг залуусыг ажлын байраар хангахын тулд Япон улс руу түр хугацаанд ажиллах хүчнээр илгээж байна.

Хүний нөөцийн хөгжил ба боловсрол

Goal
Ерөнхий боловсролын өмнөх сургалтаас эхлэн их дээд сургуулийн түвшин хүртэлхи боловсролын чанарыг сайжруулж, дэлхий хэмжээнд өрсөлдөх өндөр боловсролтой,чадварлаг боловсон хүчнийг олноор бэлтгэх, дэлхийн олон улсад хувь нэмрээ оруулж чадахуйц улс болгох хүсэлтэй байна.