ТУЗ-н даргын мэндчилгээ

Бидний эрхэм зорилго

Бидэнд эцэг өвгөдөөс өвлөгдөн ирсэн эх дэлхийгээ хайрлан хамгаалж, хойч үеийн залгамж халаа болсон үр хүүхдүүддээ өвлүүлэх нь энэ ертөнцөд амьдарч буй бидний үүрэг, хариуцлага хэмээн үзэж байна. Иймд байгаль орчноо хамгаалах, нөхөн сэргээлт хийх, алс ирээдүйд хор хөнөөлгүй нийгмийг цогцлоон бүтээх шаардлагатай байна.

Үүний тулд хүн бүр өөрийн чадах зүйлээс эхлэн үйл хэргийг бүтээгч байх хэрэгтэй юм.

Иймд байгаль орчноо хайрлан хамгаалж, хор хөнөөл учруулахгүйгээр  аж амьдралдаа анхаарал хандуулах хэрэгтэй.

Бид байгаль орчин, эдийн засаг зэрэгцэн орших ирээдүйн нийгмийг бий болгох зорилт тавин үйл ажиллагаагаа явуулж, тэдгээрийн ололт амжилтаар дамжуулан нийгэмд хувь нэмэр оруулна.

Концепцийн агуулга

Дэлхийн хэмжээний эргэлт нэг л өдөр ирэх болно.
Олон тооны бага хүч нэгдэн нийлж гол цэгт хүрсэн үед,
Япон улсын технологийг ашиглан бүгдээрээ хичээхэд дэлхий ертөнцийг эргүүлж чадна.

Дэлхий эргэлдэхэд ертөнц өөрчлөгдөнө

Бүгдийн хүчээр Япон улсаас Дэлхийг эргүүлье.

Скай Групп Холдингс Групп ХХК ТУЗ-н дарга Ёшицүгү Асо

Танилцуулгын материал

-Team80%

Асо Ёшицүгү Ерөнхий сайд Чимэдийн
Сайханбилэгийн хамтаар.