Tele-Communications

Монгол улсын хүн амын дийлэнхи хувийг эзлэх залуучуудын интернетийн хэрэглээ өсөн нэмэгдэж байна.

  • Харилцаа холбоо
  • Харилцаа холбоо
  • Харилцаа холбоо
Mission
Монгол улсын хүн амын дийлэнхи хувийг эзлэх залуучуудын интернетийн хэрэглээ өсөн нэмэгдэж байна. Гэсэн хэдий ч Япон орныг бодвол шилэн кабелийн интернетийн сүлжээний хамрах хүрээ бага байгаагаас гар утасны радио долгион, кабелийн телевизийн утастай сүлжээгээр интернэтэд холбогдож байна.
Иймд видео бичлэг болон дата эзлэхүүний хэрэглээ ихтэй өнөө үед интернет контентийг бүрэн ашиглаж чадахгүй байгаагаас интернетийн орчинг сайжруулах шаардлага өндөрөөр тавигдаж байна.
Approach
Бид Wi-Fi, утасгүй мэдээлэл холбооны системийн технологийг нэвтрүүлэх төсөл дээр ажиллаж байна.

Харилцаа холбоо

Goal
Монгол улсын иргэдэд өндөр хурдны интернетийн үйлчилгээг хямдаар хүргэх Wi-Fi орчинг бүрдүүлж мэдээлэл харилцаа холбооны хөгжилд хувь нэмэр оруулах зорилготой ажиллаж байна.